บริษัทสตาร์ตอัป Vast Space ประกาศแนวคิดสร้างสถานีอวกาศแรงโน้มถ่วงเทียม

สถานีอวกาศนอกโลกที่มีแรงโน้มถ่วงเทียมแนวคิดของสถานีอวกาศนอกโลกที่มีแรงโน้มถ่วงเทียม (Artificial gravity)

อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แม้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อวกาศดูเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรมอวกาศสถานีอวกาศในลักษณะดังกล่าวไม่ไกลเกินขีดความสามารถของมนุษย์บริษัท เวสสเปซ (Vast Space) สตาร์ตอัปเกิดใหม่แต่กล้านำเสนอแนวคิดที่ยิ่งใหญ่นำมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนอวกาศ โดยการสร้างสถานีอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงเทียม

มนุษย์ที่อยู่อาศัยบนสถานีอวกาศแห่งนี้สามารถเดินไปมาบนสถานีอวกาศได้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการเดินบนผิวโลกที่มีแรงโน้มถ่วงฉุดรั้งพวกเราไว้โครงสร้างของสถานีอวกาศตามที่บริษัท เวสสเปซ (Vast Space) นำเสนอรองรับผู้อยู่อาศัยประมาณ 40 คน และมีความยาวทั้งหมด 100 เมตร มีขนาดใกล้เคียงกับสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ที่มีความยาว 73 เมตร แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปอยู่ตรงที่สถานีอวกาศตามแนวคิดของบริษัทมีการสร้างแรงโน้มถ่วงเทียม (Artificial gravity) โดยการหมุนโครงสร้างสถานีอวกาศ บริษัทยังไม่เปิดเผยรายละเอียดวิธีการทำงานของสถานีอวกาศ