ธุรกิจที่กําลังมาแรงเปิดโอกาสสร้างรายได้

ชี้ทางรวย

ชี้ทางรวย 10 ธุรกิจที่กําลังมาแรง 2565 เปิดโอกาสสร้างรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของหลายๆ คน

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีความแตกต่างไปจากเดิมเช่นกัน จนส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อธุรกิจหลายประเภท บางธุรกิจเกิดความเสียหายจนต้องปิดตัวลง แต่ในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจบางประเภทที่เติบโต และได้กำไรจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บทความนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่กำลังมาแรง ในช่วงปี พ.ศ. 2565 ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เห็นกันชัดๆ ว่าธุรกิจอะไรในอนาคตที่น่าลงทุน และน่าจับตามอง พร้อมทั้งวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจ และเรื่องที่ควรรู้ก่อนลงทุน

ชี้ทางรวย

สารบัญ เปิด 10 ธุรกิจที่กำลังมาแรง และน่าลงในทุนในปี 2565 มี 10 ธุรกิจที่กําลังมาแรง น่าจับตามองในปี 2565เริ่มต้นอย่างไร เมื่ออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองข้อควรระวังก่อนลงทุนทำธุรกิจThe Street Ratchada สถานที่นั่งทำงานครบวงจร 24 ชั่วโมงใจกลางเมือ10 ธุรกิจที่กําลังมาแรง น่าจับตามองในปี 2565 จากกระทรวงพาณิชย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ธุรกิจได้ ซึ่งทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ จากสถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ สถานที่ตั้ง งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจ รวมถึง ข้อมูลปัจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆ ทำให้เห็นว่า 10 ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง น่าจับตามองในปัจจุบันและเหมาะที่จะเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในอนาคตเช่นกัน